Το Γραφείο Τελετών “Κωνσταντίνος” με έδρα το Μαρούσι, αναλαμβάνει εξολοκλήρου όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για αποτέφρωση – καύση νεκρών.

Οι άνθρωποί μας διεκπεραιώνουν με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, ολόκληρη τη τελετή, με σεβασμό στον εκλιπών και την οικογένειά του.